stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen levensloopheffing noch ouderschapsverlofkorting

  ?

  De VVD is geen voorstander van de levensloopregeling, aangezien we mensen zelf verantwoordelijkheid willen geven voor de inrichting van hun leven. Bovendien betekent de levensloopregeling samen met alle afgeleide regelingen een enorme administratieve last voor werkgevers. Afschaffing van de levensloopregeling én de ouderschapsverlofkorting betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de loonheffing.

  door VVD2010
 • Kinderopvang

  ?

  Kinderopvang is een basisvoorziening en moet dus ook toegankelijk zijn voor de lage inkomens. Het is aan ouders zelf om te kiezen welke vorm van kinderopvang zij voor hun kinderen wensen: een crèche, een gediplomeerde gastouder of een bekende. Als ouders kiezen voor een bekende of gastouder, dan gaan wij er van uit dat zij zich vergewist hebben van de kwaliteit van de opvang. En dus willen wij af van de verplichte inschrijving bij een gastouderbemiddelingsbureau. Ouders hebben recht op kinderopvang voor de uren die zij werken: de uren van de minst werkende ouder plus eventueel wat reistijd.

  door GroenLinks2010
 • Geen verhoging van het eigen risico

  ?

  Geen verhoging van het eigen risico

  door PVV2010
 • 10.000 extra zorgmedewerkers

  ?

  10.000 extra zorgmedewerkers

  door PVV2010
 • Anticonceptie in basispakket

  ?

  We willen tevens dat de anticonceptie weer terugkomt in het basispakket, in ieder geval tot 23 jaar, zoals eerst het geval was.

  door Lijst172010
 • Versoberen geestelijke gezondheidszorg

  ?

  Versoberen geestelijke gezondheidszorg

  door PVV2010
 • Arbeid en zorg

  ?

  Veel mensen combineren werk en zorgtaken, bijvoorbeeld voor jongere kinderen. Het combineren van arbeid en zorg is in de praktijk nog niet goed geregeld. GroenLinks wil een flexibele arbeidsmarkt waarin werk en zorg makkelijker te combineren zijn. GroenLinks wil toe naar een moderne arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vrouwen én mannen de zorg voor kinderen en andere dierbaren kunnen combineren met een carrière waarin zij hun ambities kunnen waarmaken. GroenLinks wil af van de aanwezigheidscultuur en vaste werktijden en toe naar een carrière die meebeweegt met de levensloop van mensen. GroenLinks wil een kraamverlof van twee weken, een beter betaald ouderschapsverlof, en een langer zwangerschaps- en bevallingsverlof. Er komt een recht op thuiswerken voor 25% van de arbeidsweek als het werk dat toelaat. En ook mantelzorgers die niet voor familielieden zorgen maar bijvoorbeeld voor vrienden krijgen recht op zorgverlof. GroenLinks vindt het onvoorstelbaar dat in Nederland niet lukt, wat in bijna alle andere landen wel lukt, namelijk sluitende opvang voor schoolgaande kinderen. De wachtlijsten in Nederland zijn lang. Scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten wijzen allemaal naar elkaar in het oplossen ervan. De wachtlijsten moeten snel weg. Tegelijk wil GroenLinks dat de opvang op school plaats vindt. Nu besteedt 95% van de scholen de opvang uit. Waardoor er nog steeds met kinderen wordt gesleept. GroenLinks wil dat alle basisscholen brede scholen zijn waar er ruimte is voor sporten, kunst en drama na school. Met een huiskamer voor de leerlingen die willen chillen en een kantine voor de warme lunch. Uiteraard wordt de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang verzorgd door deskundige pedagogische medewerkers.

  door GroenLinks2010
 • Zeggenschap

  ?

  Mensen krijgen meer zeggenschap over dat wat van ons allemaal is. We stoppen met de uitverkoop van publieke diensten en sociale woningbouw en draaien de uitverkoop waar mogelijk terug. De overheid wordt weer hoofdverantwoordelijke voor de organisatie van goede zorg en goed onderwijs, voldoende openbaar vervoer en duurzame energie.

  door SP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen