stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Hervormen WAJONG

    ?

    Steeds meer jongeren missen de aansluiting met de participatiemaatschappij. Eén op de twintig jongeren stroomt de WAJONG in, vaak om er voorgoed in te blijven. D66 wil deze jongeren niet afschrijven en afkopen. Dat is geen sociaal beleid. Slechts een kwart van de Wajongers werkt, vaak in sociale werkplaatsen, terwijl de inschatting is dat 60% best zou willen en kunnen werken, al dan niet met ondersteuning. D66 stelt voor de huidige wet voor jonge arbeidsongeschikten verder te herijken zoals met de WAO is gedaan. De toegang wordt dan beperkt tot de volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, mensen die voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn en een beperkte kans op herstel hebben. D66 gaat uit van wat jongeren nog wel kunnen en wil op grond van dat uitgangspunt ondersteuning voor hen organiseren.

    door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen