stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Het combineren, veranderen en remixen van bestaand auteursrechtelijk beschermd materiaal (afgeleid werk) wordt toegestaan.

    ?

    Het combineren, veranderen en remixen van bestaand werk bevordert cultuur, kunst en wetenschap. Creaties zijn altijd een mix van voorgaande creaties. Creatieve werken zijn nu ook al vaak geïnspireerd door of gebaseerd op andere creaties en dat is gewenst en stimulerend voor cultuur, kunst en wetenschap. Auteursrecht moet daarom niet belemmerend werken. Wanneer er geen expliciet doel is om met auteursrechten van een ander geld te verdienen, moet het vrij gebruik van informatie voorop staan. Wanneer remixen gebeurt met een commercieel doel, moet dit mogelijk zijn tegen een billijke vergoeding.

    door Piratenpartij2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen