stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Beperking overheidsuitgaven

    ?

    De ernstigste recessie sinds de jaren dertig heeft de economische groei voor de komende tien jaar in belangrijke mate teruggezet. De overheid zal alle zeilen moeten bijzetten om de gezamenlijke voorzieningen die zo’n belangrijk fundament vormen voor de Nederlandse maatschappij te kunnen blijven financieren. Om de overheidsfinanciën op termijn op orde te houden (de zogenoemde houdbaarheid van de overheidsfinanciën), stelt het CDA heldere prioriteiten en spitst het de overheidsfinanciën toe op wat nodig is voor de bestendigheid, verdere ontwikkeling en verduurzaming van onze samenleving. Dat kan alleen maar als wij ons tot de noodzakelijke uitgaven beperken.

    door CDA2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen