stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen nieuwe wegen door of langs natuurgebieden

  ?

  Door of langs bestaande natuurgebieden zullen geen nieuwe wegen worden aangelegd.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Belastingpbrengsten uit autogebruik voor openbaar vervoer

  ?

  Inkomsten uit fiscale maatregelen die als doel hebben het autogebruik terug te dringen, komen ten goede aan de verbetering van openbaar vervoer.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Natuur-, milieu-, en OV-compensatie in de regio bij aanleg en verbreding snelwegen

  ?

  Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden niet meer aangelegd en verbreed zonder natuur- en milieucompensatie in de eigen regio. Knelpunten in het wegennet dienen in principe opgelost te worden via compenserende maatregelen in de OV-infrastructuur.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Hoge prioriteit, lagere tarieven, hogere frequentie en betere beschikbaarheid voor het openbaar vervoer

  ?

  Het openbaar vervoer moet hoge prioriteit krijgen. De tarieven dienen aanzienlijk verlaagd te worden en de frequentie en beschikbaarheid moeten worden verhoogd.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Betere verbinding met het openbaar vervoer tussen Noord-Nederland en Randstad en Noord-Duitsland

  ?

  Er komt een betere OV-verbinding van Noord-Nederland met de Randstad en met Noord-Duitsland.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart

  ?

  handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart

  door PVV2010
 • Veilig en goed openbaar vervoer

  ?

  Veilig en goed openbaar vervoer

  door PVV2010
 • Veilige taxi's

  ?

  Taxi’s veiliger, geen criminele vrije rijders, eerlijke prijzen; nette chauffeurs

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen