stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen nieuwe wegen door of langs natuurgebieden

  ?

  Door of langs bestaande natuurgebieden zullen geen nieuwe wegen worden aangelegd.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Behouden strippenkaart

  ?

  Na het mislukken van de OV-chipkaart, strippenkaart behouden

  door PVV2010
 • Belastingpbrengsten uit autogebruik voor openbaar vervoer

  ?

  Inkomsten uit fiscale maatregelen die als doel hebben het autogebruik terug te dringen, komen ten goede aan de verbetering van openbaar vervoer.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Hoge prioriteit, lagere tarieven, hogere frequentie en betere beschikbaarheid voor het openbaar vervoer

  ?

  Het openbaar vervoer moet hoge prioriteit krijgen. De tarieven dienen aanzienlijk verlaagd te worden en de frequentie en beschikbaarheid moeten worden verhoogd.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Betere verbinding met het openbaar vervoer tussen Noord-Nederland en Randstad en Noord-Duitsland

  ?

  Er komt een betere OV-verbinding van Noord-Nederland met de Randstad en met Noord-Duitsland.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Natuur-, milieu-, en OV-compensatie in de regio bij aanleg en verbreding snelwegen

  ?

  Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden niet meer aangelegd en verbreed zonder natuur- en milieucompensatie in de eigen regio. Knelpunten in het wegennet dienen in principe opgelost te worden via compenserende maatregelen in de OV-infrastructuur.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Geen asfalt, geen kilometerheffing maar flexibiliteit

  ?

  Lijst 17 is uiteraard voor goede autowegen, maar wil momenteel niet extra investeren in nieuw asfalt. We zien wel het probleem dat de snelwegen aan het dichtslibben zijn. De afgelopen jaren hebben we gezien dat autorijden duurder maken niet zo’n groot effect op de files heeft. Als we het autorijden en autobezit nog veel duurder maken gaat het wel een negatief effect hebben op het bedrijfsleven en op gezinnen. Voor de oplossing van files is een totaaloplossing nodig. Zes onderdelen daarvan zijn het stimuleren van thuiswerken, flexibele werktijden, wonen in de buurt van werk, goed en betaalbaar openbaar vervoer, carpoolen en vrachtverkeer vaker via de trein of over het water. Op elk gebied zijn verschillende projecten die dit bevorderen. Lijst 17 gaat niet stemmen voor tolpoortjes of de kilometerheffing.

  door Lijst172010
 • Veilig en goed openbaar vervoer

  ?

  Veilig en goed openbaar vervoer

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen