stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • OV-jaarkaart voor alle studenten

  ?

  OV-jaarkaart voor alle studenten, van MBO tot WO, zelfs als je nog geen 18 bent. Nog steeds moeten veel studenten moeten een heel stuk reizen voor hun opleiding. Zonder OV zijn ze daar gemiddeld € 1700 per jaar aan kwijt. Wij willen de OV-regeling voor studenten behouden, maar vinden dat deze ook moet gelden voor jongeren onder de 18. Dit kost ongeveer € 120 miljoen. Zonder deze regeling kunen veel jongeren het zich niet permitteren om te studeren. Daarnaast is studeren meer dan alleen naar college gaan. Een OV-kaart maakt studenten mobiel en geeft ze de kans ook buiten de woon - of studieplek dingen te ondernemen die goed zijn voor de ontwikkeling.

  door Lijst172010
 • Meer vervoer in de avond en nacht

  ?

  Overdag zijn de verbindingen redelijk goed, maar ’s avonds en ’s nachts zijn veel steden en wijken slecht bereikbaar. Veel jongeren hebben daardoor moeite om thuis te komen. Er moeten daarom meer nachtbussen en –treinen komen. Speerpunt: Lijst 17 wil meer openbaar vervoer in de avond en nacht.

  door Lijst172010
 • A6-A9

  ?

  De twee varianten om de verkeersproblemen in de Noordvleugel op te lossen (de Stroomlijnvariant en een tunnel langs het Naardermeer) zijn erg duur en laten lang op zich wachten. De VVD wil er snel iets gedaan wordt aan de bereikbaarheidsproblemen in deze regio. Daarom bepleit de VVD een snelle uitbreiding van de bestaande infrastructuur. Hierdoor kan het verkeer weer doorstromen en tegen beduidend minder kosten dan gedacht en zonder jarenlange overlast tijdens de aanleg. Met de bespaarde middelen kan een begin gemaakt worden met de IJmeerverbinding: hoogwaardig OV (begin van een rondje Randstad), gecombineerd met een autoweg. De VVD is voorstander van een dubbeldeks brug.

  door VVD2010
 • Zeggenschap

  ?

  Mensen krijgen meer zeggenschap over dat wat van ons allemaal is. We stoppen met de uitverkoop van publieke diensten en sociale woningbouw en draaien de uitverkoop waar mogelijk terug. De overheid wordt weer hoofdverantwoordelijke voor de organisatie van goede zorg en goed onderwijs, voldoende openbaar vervoer en duurzame energie.

  door SP2010
 • Open circuit voor jonge automobilisten

  ?

  Op de snelweg mag je maximaal 120, misschien binnenkort 130. Het is niet de plek om te scheuren. Het racecircuit moet daarom vrij opengesteld worden voor elke automobilist onder de 25 jaar die op zijn of haar verjaardag een jaar geen snelheidsovertredingen heeft gekregen. Voor wat hoort wat; alleen maar straffen ondergraaft het draagvlak voor goede wetten. Wel eerst een donorcodicil tekenen voor je het circuit opdraait!

  door rrustema
 • Nederland doorvoerland

  ?

  Voor onze economie is de vraag belangrijk waarmee wij in de toekomst ons geld kunnen verdienen. Landen als Brazilië, India en China hebben de afgelopen decennia een enorme groei doorgemaakt. De verwachting is dat deze landen ook de komende jaren hard zullen groeien. In die internationale concurrentieslag moet ons land het hebben van zijn unieke ligging als toegangspoort naar Europa. Nederland moet zijn functie als ingang en doorvoerroute van Europa verder versterken. De verdere ontwikkeling van de Rotterdamse haven en Schiphol moet daarom ruim baan krijgen. Hetzelfde geldt voor goede verbindingen tussen deze toegangspoorten en belangrijke economische centra, zoals het Ruhrgebied. De VVD wil daarom investeren in betere infrastructuur en beter openbaar vervoer.

  door VVD2010
 • Van Groene Hart naar Kloppend Hart

  ?

  Van Groene Hart naar Kloppend Hart

  door PVV2010
 • Fietshelm niet verplichten

  ?

  Uit onderzoek is gebleken dat hoofdletsel bij kinderen sterk kan worden verminderd door het dragen van een fietshelm. Vooral bij de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar kan aantal gevallen sterk worden teruggebracht, zelfs tot wel 88 procent. Het verminderen van letsel is een goed iets. Maar er zijn grenzen. Er moet altijd gezocht worden naar de balans tussen eigen verantwoordelijkheid en vrijheid tegenover veiligheid. Het verplichten van een fietshelm gaat te ver. We kunnen de regels niet blijven aanscherpen om risico's te minimaliseren. De keuze om een helm te dragen of niet is van grotere waarde dan het lijkt op het eerste gezicht. Als de overheid risico's blijft indammen wordt het volk steeds minder verantwoordelijk. "Als het niet verplicht is zal het wel niet nodig zijn". Door burgers zelf meer keuzes voor te leggen moeten ze ook meer verantwoordelijkheid dragen. In plaats van verplichten is het beter om te informeren. Een goed ingelichte burger kan zelf de keuze maken of dat nou het wel of niet dragen van een fietshelm is.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen