stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Betere verbinding met het openbaar vervoer tussen Noord-Nederland en Randstad en Noord-Duitsland

  ?

  Er komt een betere OV-verbinding van Noord-Nederland met de Randstad en met Noord-Duitsland.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Personenvervoer over water stimuleren

  ?

  Het personenvervoer over water wordt gestimuleerd.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Geen nieuwe wegen door of langs natuurgebieden

  ?

  Door of langs bestaande natuurgebieden zullen geen nieuwe wegen worden aangelegd.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Meer en beter onderhouden fietspaden

  ?

  Het vervoer per fiets wordt gestimuleerd door de aanleg van meer fietspaden. Bestaande fietspaden worden beter onderhouden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Stimuleren deelautoprojecten

  ?

  Deelautoprojecten worden landelijk gestimuleerd; o.a. door verlaging van het BTW-tarief van 19% naar 6%.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen

  ?

  Biobrandstoffen die niet voldoen aan strenge integrale duurzaamheidscriteria worden verboden. Er worden strenge duurzaamheidscriteria opgesteld op basis van een volledige duurzaamheidsanalyse van alle onderdelen van het productieproces.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Natuur-, milieu-, en OV-compensatie in de regio bij aanleg en verbreding snelwegen

  ?

  Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden niet meer aangelegd en verbreed zonder natuur- en milieucompensatie in de eigen regio. Knelpunten in het wegennet dienen in principe opgelost te worden via compenserende maatregelen in de OV-infrastructuur.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Hoge prioriteit, lagere tarieven, hogere frequentie en betere beschikbaarheid voor het openbaar vervoer

  ?

  Het openbaar vervoer moet hoge prioriteit krijgen. De tarieven dienen aanzienlijk verlaagd te worden en de frequentie en beschikbaarheid moeten worden verhoogd.

  door PartijvoordeDieren2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen