stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Energietransitie

  ?

  D66 wil een transitie naar een duurzame energiehuishouding.

  door D662010
 • Duurzame grondstoffen

  ?

  D66 wil dat Nederland een voortrekkersrol speelt in de internationale problematiek rondom soja, hout, palmolie en biomassa door actief mee te denken over internationale normen in samenwerking met het bedrijfsleven. Productie van plantaardige alternatieven voor vlees en kunststoffen wordt van groot belang. Handel in illegaal gekapt hout wordt verboden.

  door D662010
 • Duurzaamheidscertificatie

  ?

  D66 wil bedrijven stimuleren om te gaan werken volgens de duurzaam­heidnorm. Dat wil zeggen dat er inzicht wordt gegeven in de maatschappelijke impact van productie, volgens een certificeerbaar proces.

  door D662010
 • Productlabeling

  ?

  D66 wil transparante productinfor­matie voor de consument verplicht stellen. Hierbij wordt gekeken naar milieueffecten over de hele levenscyclus in relatie tot de geleverde functionaliteit. Een label voor dierenwelzijn wordt verplicht.

  door D662010
 • ‘Cradle to cradle’

  ?

  Innovatie in afvalinzameling en verwerking moet meer ruimte krijgen. Afval bestaat uit afgedankte grondstoffen en moet ook zo worden gekwalificeerd. Ambitieuze hergebruikdoelstellingen en het verbeteren van de recycling van grondstoffen is een zaak waarop de producent meer moet worden aangesproken vanuit ketenverantwoordelijkheid. Met kleine aanpassingen kan het bestaande systeem van statiegeld worden uitgebreid om ook kunststof verpak­kingen, blikjes en glazen flessen te omvatten, zoals in andere EU landen al het geval is. Naast technische innovaties zijn er ook institutionele innovaties nodig. D66 is voorstander van het ontwikkelen van hoogwaar­dige methoden om eiwitten rechtstreeks uit reststromen en speciaal daarvoor geschikte reststromen te halen ter vervanging van dierlijke eiwitten.

  door D662010
 • Klimaat- en milieubeleid niet aan markt overlaten

  ?

  Klimaat- en milieubeleid kunnen niet aan de markt overgelaten worden. De overheid is verantwoordelijk voor de kaders waarbinnen de markt opereert, door regels te stellen en ze te handhaven.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Duurzaam inrichting van het land

  ?

  De natuurlijke hulpbronnen die ons dagelijks leven in belangrijke mate bepalen zijn schaars en raken in sommige gevallen zelfs langzaam uitgeput. De leefruimte in de wereld, maar zeker ook in Nederland, wordt steeds beperkter. En ongeacht de discussie over de snelheid daarvan, zijn er onmiskenbaar wijzigingen in het klimaat als gevolg van menselijk handelen te onderscheiden. Naar de mening van het CDA noodzaken deze ontwikkelingen tot bezinning op de toekomstige inrichting van Nederland, maar het gaat verder: wij gaan nu al aan de slag met die toekomstige inrichting. Het CDA komt binnen afzienbare termijn tot uitvoerbare plannen met betrekking tot verduurzaming van energie, verantwoord gebruik van openbare voorzieningen, maar ook toekomstbestendige aanwending van de openbare ruimte.

  door CDA2010
 • Meer recycling

  ?

  We willen ook de recycling bevorderen van de 2 miljoen kilogram aan huishoudelijke apparaten die we elk jaar weggooien in Nederland.

  door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen