stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Schaf verpakkingenbelasting af

  ?

  De VVD is ook tegen belastingen die het economisch verkeer hinderen. Daarom wil de VVD de verpakkingenbelasting afschaffen.

  door VVD2010
 • Zones voor duurzaam gebruik bodem

  ?

  Voor het gebruik van de bodem, voor het benutten van aardwarmte en voor warmte-koude opslag wordt de bodem gezoneerd om duurzaam gebruik te garanderen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Nieuwe brandstoffen en grondstoffen uit landbouw mogen voedselproductie niet verdringen

  ?

  Bij de ontwikkeling van brandstoffen en grondstoffen uit landbouwsystemen wordt steeds integraal gekeken naar de hele keten, indirecte verdringingseffecten worden hierbij ook meegenomen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Nieuwe kolencentrales verbieden

  ?

  De bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland wordt verboden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Voorrang voor duurzame stroom op het elektriciteitsnet

  ?

  Duurzame stroom moet voorrang hebben op het elektriciteitsnet.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen

  ?

  Biobrandstoffen die niet voldoen aan strenge integrale duurzaamheidscriteria worden verboden. Er worden strenge duurzaamheidscriteria opgesteld op basis van een volledige duurzaamheidsanalyse van alle onderdelen van het productieproces.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Meer en beter onderhouden fietspaden

  ?

  Het vervoer per fiets wordt gestimuleerd door de aanleg van meer fietspaden. Bestaande fietspaden worden beter onderhouden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Energieleveranciers moeten steeds meer duurzaam energie opwekken

  ?

  Energieleveranciers die op de Nederlandse markt willen opereren zullen elk jaar een oplopend percentage aan duurzame energieopwekking moeten realiseren.

  door PartijvoordeDieren2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen