stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Nieuwere en schonere kolencentrales

  ?

  Het nieuwe en veel schonere model kolencentrales is goed voor de energieprijs en leveringszekerheid

  door PVV2010
 • 80-kilometerzones afschaffen

  ?

  80-kilometerzones afschaffen

  door PVV2010
 • Bescherming vissers tegen EU-regelgeving

  ?

  Bescherming vissers tegen EU-regelgeving

  door PVV2010
 • Tegen het uitzetten van dieren in natuurgebieden

  ?

  De Partij voor de Dieren is tegen het uitzetten van dieren in (nieuwe) natuurgebieden. Het zodanig inrichten van gebieden dat daar bepaalde diersoorten kunnen leven is prima, maar daar moet de menselijke bemoeienis ophouden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Klimaatbeleid inclusief broeikasgassen uit de landbouw

  ?

  De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw moet een integraal onderdeel van het klimaatbeleid van Nederland gaan vormen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Energie uit afval is geen groene energie

  ?

  Energie welke is opgewekt uit landbouwafval, mest of dierlijke resten is geen groene energie, mag niet gesubsidieerd worden en mag ook niet onder die naam verkocht worden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Investeren in biologische landbouw

  ?

  Er wordt meer geïnvesteerd in biologische landbouw; het areaal in Nederland wordt vergroot door het geven van omschakelsubsidies, en de consumentenvraag wordt gestimuleerd door o.a. fiscale maatregelen en consumentenvoorlichting.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Accijns op bio-industrie producten

  ?

  In de Nederlandse landbouw is het aandeel van biologische landbouw te gering. Het aandeel maatschappelijk verantwoorde biologische producten is op dit moment te klein ten opzichte van vervuilende kunstmatige bio-industrie producten. Ook pleiten wij voor de stimulering van de Nederlandse biologische landbouw. Op dit moment wordt nog 40% van de biologische producten geïmporteerd en dit willen wij terugbrengen tot minimaal 15%. Door middel van een verandering in de wet willen wij de marktmacht meer bij de Nederlandse boeren leggen. Het prijsverschil tussen biologische producten en producten uit de bio-industrie willen wij door een verandering in de belastingwet terugbrengen. Door accijns te heffen over producten geproduceerd in de bio-industrie en door biologische producten subsidie te geven willen wij de landbouw macht verschuiven naar een groene duurzame landbouw. Dit zal niet alleen ten goede komen van de beperking van CO2-uitstoot, maar hierdoor zal er ook meer groen ontstaan en in ieder geval behouden worden. Want gezonde koeien in de weide wil toch iedereen?

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen