stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Meer kerncentrales

  ?

  Er moeten de komende decennia meer kerncentrales gebouwd worden

  door PVV2010
 • Geen ‘klimaatbeleid’

  ?

  geen ‘klimaatbeleid’

  door PVV2010
 • Megastallen en megabedrijven verbieden

  ?

  Megastallen en megabedrijven worden per direct verboden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Milieumaatregelen niet ten koste van dierenwelzijn

  ?

  Milieumaatregelen mogen niet ten koste gaan van dierenwelzijn. Subsidies op luchtwassers en emissiearme stalsystemen, waardoor de dieren steeds slechter af zijn, worden afgeschaft. Het geld wordt in plaats daarvan gebruikt voor een sanering van de veehouderij en een krimp van de veestapel.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Veehouderijen saneren

  ?

  Het Reconstructiebeleid, dat tot doel had om veehouderijen te verplaatsen, wordt omgezet in een saneringsbeleid. De gelden die hiervoor zijn gereserveerd, worden ingezet voor een sanering. De resterende natuur en open ruimte worden gekoesterd en niet verder aangetast; er geldt een zeer strikt ‘nee, tenzij’-principe.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Overheid schakelt zo snel mogelijk over op kernenergie

  ?

  De overheid moet het goede voorbeeld geven en voor haar eigen energievoorziening zo snel mogelijk overschakelen op kernenergie

  door PVV2010
 • Geen CO2-belasting op vliegtuigen

  ?

  Geen CO2-belasting op vliegtuigen

  door PVV2010
 • Tegen het uitzetten van dieren in natuurgebieden

  ?

  De Partij voor de Dieren is tegen het uitzetten van dieren in (nieuwe) natuurgebieden. Het zodanig inrichten van gebieden dat daar bepaalde diersoorten kunnen leven is prima, maar daar moet de menselijke bemoeienis ophouden.

  door PartijvoordeDieren2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen