stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen bonussen meer

  ?

  Banken die staatssteun ontvangen, mogen geen bonussen betalen. Bij de overheid en bij overheidsbedrijven stoppen we eveneens met het geven van bonussen. Bij andere bedrijven worden bonussen de komende vier jaar beperkt en daarna afgeschaft.

  door SP2010
 • Geen enkele uitkering naar het buitenland – uitzondering: AOW

  ?

  Geen enkele uitkering naar het buitenland – uitzondering: AOW

  door PVV2010
 • Werken in deeltijd lonend

  ?

  Deeltijdarbeid moet lonen. Ook voor mensen met een bijstandsuitkering die niet in staat zijn voltijds arbeid te verrichten zoals alleenstaande ouders en mensen met een arbeidshandicap. Daarom verruimen we de vrijlatingsregeling in de Wet Werk en Bijstand.

  door SP2010
 • Lagere belastingen voor burgers en ondernemers

  ?

  lagere belastingen voor burgers en ondernemers

  door PVV2010
 • AOW-leeftijd in 12 jaar naar 67

  ?

  D66 wil de AOW­ leeftijd versneld (met 2 maanden per jaar) verhogen naar 67 jaar en in de verdere toekomst koppelen aan de stijging van de levensverwachting, met gelijktijdig aanpassing van de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen. We worden steeds ouder, en dus is het logisch dat mensen langer doorwerken. Bovendien worden de lasten op deze manier meer evenredig over de generaties verdeeld. Het is voor D66 essentieel dat de verhoging van de AOW­leeftijd gepaard gaat met de broodnodige modernisering van de arbeidsmarkt voor ouderen. Vanzelfsprekend hebben we daarbij extra aandacht voor de 50­plusser.

  door D662010
 • Iedereen werken

  ?

  Iedereen die werkt levert een bijdrage aan de economie. Mensen die werken hebben geld te besteden, mensen die geld besteden stimuleren de bedrijven, die vervolgens weer mensen in dienst kunnen nemen. Lijst 17 wil graag dat zoveel mogelijk mensen door middel van (vrijwilligers)werk een bijdrage leveren aan Nederland. Daarbij moet extra rekening worden gehouden met jongeren. Enkele partijen willen ontslagregelingen versoepelen en het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever mag aanbieden voor hij verplicht is een vast contract te geven uit te breiden. Dit vergroot de onzekerheid bij jongeren voor de toekomst en Lijst 17 wil dit daarom niet hebben. De werkende bevolking moet de niet-werkende bevolking grotendeels te onderhouden. Omdat meer jongeren studeren dan vroeger en omdat we allemaal steeds ouder worden, wordt de beroepsbevolking steeds kleiner. Daarom ziet Lijst 17 het als noodzakelijk om de AOW te verhogen tot 68 jaar. Daarover valt meer te lezen in ons hoofdstuk over bezuinigingen. Daarbij moet werken zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Het minimumloon mag niet worden afgeschaft. Discriminatie op de werkvloer en in sollicitaties moet worden bestreden. Ook is het belangrijk om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren, bijvoorbeeld door minder strenge regelgeving. Speerpunt: Tijdelijke uitkeringen zijn prima, maar met als doel om snel weer aan het werk te gaan.

  door Lijst172010
 • De AOW blijft op 65 jaar

  ?

  de AOW blijft op 65 jaar, geen dag later

  door PVV2010
 • Verlaging tarief eerste belastingschijven

  ?

  D66 wil de belastingtarieven voor - met name - de lagere inkomens verlagen, via het belastingtarief in de eerste twee schijven, via de inkomensafhankelijke arbeids­- en combinatiekorting. Daarmee vergroten we hun besteed­baar inkomen. Juist door werk vanaf het minimumloonni­veau te stimuleren, kunnen we ook de huidige ‘outsiders’ (de mensen die nu nog niet actief zijn op de arbeids­markt) een prikkel geven om zich aan te bieden.

  door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen