stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Beloning naar prestatie

  ?

  Prestatie moet worden beloond. Dit kan personeel een positieve prikkel geven. Het moet echter bij variabele beloning duidelijk zijn aan welke prestatie de beloning gekoppeld is, liefst bezien op de lange termijn. Inmiddels is voldoende bekend welke desastreuze gevolgen bonussen kunnen hebben voor de eigen motivatie van mensen, voor hun vermo­gen om complexe afwegingen te maken en voor de neiging om vals te spelen. Als algemeen principe geldt voor personeel hetzelfde als voor een ondernemer geldt: de beloning (bonus) is verbonden aan het risico dat de ontvanger loopt. D66 vindt dat mensen in de top van het zakenleven hiervoor verantwoordelijkheid dragen: ‘noblesse oblige’. De bonus is dus geen automatisme en moet een werkelijke afspiegeling van het risico zijn. Bij falen is er geen bonus.

  door D662010
 • Gelijke beloning mannen en vrouwen

  ?

  We accepteren geen loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen. Om vrouwen gelijke kansen te geven om te werken worden beloningsverschillen aangepakt en komen er meer mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren, zowel voor moeders als voor vaders.

  door SP2010
 • Vaste ontslagvergoeding van twee weken per gewerkt jaar

  ?

  De kantonrechtersformule en de gang naar het UWV Werkbedrijf (het voormalige CWI) maken ontslag erg duur, en moeten dan ook worden afgeschaft. Door in de wet een vaste ontslagvergoeding van twee weken per gewerkt jaar op te nemen (met een maximum van één jaarsalaris), wordt het ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger. Bij slecht werkgeverschap of ontslag op staande voet blijft de gang naar de rechter mogelijk. Deze maatregelen gelden voor de gehele arbeidsmarkt.

  door VVD2010
 • Hoge inkomens in de publieke sector als in de marktsector, tenzij het risicogedrag stimuleert

  ?

  De VVD is tegen hoge beloningen in de financiële en (semi)publieke sector als die niet gebaseerd zijn op goede prestaties. Beloningen waar een verkeerde werking van uitgaat - zoals het nemen van onverantwoord grote risico’s - moeten worden beperkt. Hoge inkomens in de publieke sector mogen nooit hoger zijn dan vergelijkbare functies in de marktsector.

  door VVD2010
 • Reïntegratie in niet-gesubsidieerde banen en schrappen van de langdurigheidstoeslag in de Wwb

  ?

  Reïntegratiebeleid wordt effectiever als het gericht is op werk in niet-gesubsidieerde banen en voldoende inkomensprikkels bevat, zodat een baan meer oplevert dan een uitkering. Bovendien heeft het schrappen van de langdurigheidstoeslag in de Wwb een positief effect op de arbeidsparticipatie van mensen in de bijstand.

  door VVD2010
 • Salarissen specialisten en zorgbestuurders korten

  ?

  Salarissen specialisten en zorgbestuurders korten

  door PVV2010
 • Iedereen werken

  ?

  Iedereen die werkt levert een bijdrage aan de economie. Mensen die werken hebben geld te besteden, mensen die geld besteden stimuleren de bedrijven, die vervolgens weer mensen in dienst kunnen nemen. Lijst 17 wil graag dat zoveel mogelijk mensen door middel van (vrijwilligers)werk een bijdrage leveren aan Nederland. Daarbij moet extra rekening worden gehouden met jongeren. Enkele partijen willen ontslagregelingen versoepelen en het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever mag aanbieden voor hij verplicht is een vast contract te geven uit te breiden. Dit vergroot de onzekerheid bij jongeren voor de toekomst en Lijst 17 wil dit daarom niet hebben. De werkende bevolking moet de niet-werkende bevolking grotendeels te onderhouden. Omdat meer jongeren studeren dan vroeger en omdat we allemaal steeds ouder worden, wordt de beroepsbevolking steeds kleiner. Daarom ziet Lijst 17 het als noodzakelijk om de AOW te verhogen tot 68 jaar. Daarover valt meer te lezen in ons hoofdstuk over bezuinigingen. Daarbij moet werken zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Het minimumloon mag niet worden afgeschaft. Discriminatie op de werkvloer en in sollicitaties moet worden bestreden. Ook is het belangrijk om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren, bijvoorbeeld door minder strenge regelgeving. Speerpunt: Tijdelijke uitkeringen zijn prima, maar met als doel om snel weer aan het werk te gaan.

  door Lijst172010
 • Openheid over inkomsten en lidmaatschappen volksvertegenwoordigers

  ?

  Van volksvertegenwoordigers mag je openheid verwachten over hun inkomsten en lidmaatschappen van organisaties en gezelschappen. De volksvertegenwoordiger moet immers burgers vertegenwoordigen en geen organisaties of belangen van minderheden. De volksvertegenwoordiger krijgt loon van belastingbetalers, dus dat moet transparant zijn.

  door rrustema

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen