stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen enkele uitkering naar het buitenland – uitzondering: AOW

  ?

  Geen enkele uitkering naar het buitenland – uitzondering: AOW

  door PVV2010
 • De AOW blijft op 65 jaar

  ?

  de AOW blijft op 65 jaar, geen dag later

  door PVV2010
 • Lagere belastingen voor burgers en ondernemers

  ?

  lagere belastingen voor burgers en ondernemers

  door PVV2010
 • Geen headhunters in openbaar bestuur

  ?

  Als er een vacature is in de top van een organisatie in de publieke sector (overheid, zorg, onderwijs, etc.) wordt er vaak een headhunter ingeschakeld die op zoek gaat naar een kandidaat met de juiste kwalificaties. In de praktijk betekent het dat de kandidaat weggesnoept wordt bij een andere organisatie door een beter salaris of betere arbeidsvoorwaarden te bieden: de zogenaamde 'marktprijs'. Alle betrokkenen zijn hierbij gebaat, behalve de belastingbetaler: de headhunter krijgt een commissie voor de zoektocht, de nieuw aangestelde bestuurder gaat er op vooruit, zijn of haar nieuwe collega's zullen hun waarde ook zien stijgen en dat vroeg of laat verzilverd willen zien. Verbied headhunters in het openbaar bestuur. Publiceer een vacature en laat de afdeling personeel en organisatie een normale sollicitatieprocedure organiseren. Met voorrang voor kandidaten uit de eigen organisatie. De zogenaamde lagere kwaliteit wordt gecompenseerd door een grotere loyaliteit aan de eigen organisatie en besparingen op loonkosten. De posities worden gegeven aan mensen die zich nog niet bewezen hebben in een dergelijke hoge positie, maar wel die ambitie hebben (in ruil voor een zo klein mogelijke salarisverbetering).

  door rrustema
 • Salaris volksvertegenwoordiger afhankelijk van aantal stemmen

  ?

  Het aantal stemmen dat een volksvertegenwoordiger moet bepalen hoe hoog het salaris wordt. Dit beloont volksvertegenwoordigers die gezichtsbepalend zijn voor een fractie en het goed doen. Nieuwkomers en onbekenden die op de roem van anderen een zetel in de Kamer of raad krijgen worden zo aangemoedigd een eigen achterban te winnen. Er zijn nu Kamerleden met maar enkele honderden stemmen, ze vertegenwoordigen praktisch niemand.

  door rrustema
 • AOW gekoppeld aan de loonontwikkeling

  ?

  De VVD wil een welvaartsvaste AOW door vast te houden aan de koppeling met de loonontwikkeling.

  door VVD2010
 • Aanvullende pensioenen harmoniseren met aanpassingen in de AOW

  ?

  Alhoewel de aanvullende pensioenen binnen het domein van de sociale partners vallen, is de VVD er voorstander van de aanvullende pensioenen te harmoniseren met de aanpassingen in de AOW. Wettelijk wordt vastgelegd dat een evenwichtige vertegenwoordiging van gepensioneerden in besturen van pensioenfondsen wordt opgenomen. De gevolgen van de sterke verhoging van de levensverwachting spelen immers evenzeer voor de aanvullende pensioenen. De recente, omvangrijke aanpassingen door de verschillende pensioenfondsen van hun verplichtingen spreken wat dit betreft boekdelen. Dit betekent dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen stapsgewijs naar 67 jaar wordt verhoogd. De fiscale behandeling van de premies voor het aanvullende pensioen kan hiermee worden geharmoniseerd. Deze maatregelen leiden via lagere loonkosten voor werknemers tot een betere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en tot meer koopkracht voor werknemers.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen