stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Investeren in kernfusie

    ?

    Een alternatieve manier om energie op te wekken is kernfusie. Dit is nodig omdat de kolen- en olievoorraden op raken. Deze manier van energie opwekken is wat energie betreft erg rendabel. De techniek voor deze energie houdt in dat twee waterstof atomen tegen elkaar stoten en dat daarbij veel energie vrij komt. Het is een nabootsing van wat er in de zon gebeurt en is dus een natuurlijk proces en er komen geen schadelijke stoffen vrij. Helaas is deze methode economisch nog niet rendabel. De overheid moet hier meer in investeren.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen