stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Overheid beantwoordt petities openbaar

  ?

  In Artikel 5 van de Grondwet staat dat elke burger het recht heeft om een schriftelijk verzoek bij het bevoegd gezag in te dienen, het 'petitierecht'. Er volgt meestal wel een antwoord, maar dat is alleen openbaar als de petitionaris zich daarvoor inzet (document overtypen, scannen of het digitale origineel opvragen en dat weer ergens uploaden). In de praktijk is die petitionaris al bezig met de volgende zet of laat het erbij zitten. Het is een taak voor de overheid om petities die afkomstig zijn van een groep burgers ook in het openbaar te antwoorden zodat alle ondertekenaars dat antwoord kunnen lezen. Het is een kleine moeite, want het antwoord bestaat al als brief naar de petitionaris. De uitvoerend ambtenaar moet alleen de instructie krijgen het ook te publiceren. Een extra muisklik. Stem hier niet alleen voor, maar teken ook de petitie hierover, zie link.

  door rrustema
 • Herzie de Grondwet

  ?

  De aanbevelingen om de Grondwet te herzien, gedaan door een commissie die er twee jaar aan heeft gewerkt, moeten aangenomen worden.

  door rrustema
 • Petitierecht

  ?

  Het grondwettelijke recht van petitie wordt wettelijk uitgewerkt, zodat burgers meer grip krijgen op de volksvertegenwoordiging.

  door SP2010
 • Afschaffen Artikel 6 in Grondwet

  ?

  Artikel 1 van onze Grondwet schrijft voor dat iedereen in Nederland gelijk is en gelijk behandeld dient te worden. Als wij dit basisprincipe van de Grondwet respecteren begrijp ik niet waarom wij Artikel 6, vrijheid van godsdienst, nog langer zullen handhaven. In een volwassen democratie moet de kerk, in welke vorm dan ook, van de staat gescheiden blijven. Daarom is het gevaarlijk Artikel 6 te handhaven. Want dat artikel dwingt de overheid juist zich bezig te houden met godsdienst, de kerk. Alleen al de praktische vraag wat een godsdienst is zou de staat geen antwoord op moeten (kunnen) geven. Of ik als god bepaalde spijswetten volg of als clown door het leven ga, beiden kunnen gedragingen zijn vanuit een geloof/levensovertuiging. De staat dient zich hier niet mee bezig te houden. Wel moeten gelovigen, gelijk als alle anderen, beschermd worden in hun uitingen. Hiervoor bieden Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Vereniging en Vrijheid van Vergadering voldoende bescherming. Gelovigen dienen net als ongelovigen gelijk behandeld en beschermd te worden (Artikel 1) en daarom pleit ik voor afschaffing van Artikel 6, Vrijheid van Godsdienst.

  door studentFPS2010
 • Vrijheid van onderwijs is een grondrecht

  ?

  Vrijheid van onderwijs is een grondrecht

  door PVV2010
 • Rechten van het dier in de Grondwet

  ?

  Rechten van het dier in de Grondwet

  door PVV2010
 • Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  ?

  Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  door PVV2010
 • Stekker uit Commissie Gelijke Behandeling

  ?

  De stekker uit de Commissie Gelijke Behandeling, de multiculturele schijnrechtbanken

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen