stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Huwelijk in grondwet en beleid

  ?

  In het overheidsbeleid moet weer de definitie van het natuurlijke gezin gebruikt worden. De waarde van dit gezin voor de samenleving wordt ook in de Grondwet vastgelegd.

  door SGP2010
 • Afschaffen Artikel 6 in Grondwet

  ?

  Artikel 1 van onze Grondwet schrijft voor dat iedereen in Nederland gelijk is en gelijk behandeld dient te worden. Als wij dit basisprincipe van de Grondwet respecteren begrijp ik niet waarom wij Artikel 6, vrijheid van godsdienst, nog langer zullen handhaven. In een volwassen democratie moet de kerk, in welke vorm dan ook, van de staat gescheiden blijven. Daarom is het gevaarlijk Artikel 6 te handhaven. Want dat artikel dwingt de overheid juist zich bezig te houden met godsdienst, de kerk. Alleen al de praktische vraag wat een godsdienst is zou de staat geen antwoord op moeten (kunnen) geven. Of ik als god bepaalde spijswetten volg of als clown door het leven ga, beiden kunnen gedragingen zijn vanuit een geloof/levensovertuiging. De staat dient zich hier niet mee bezig te houden. Wel moeten gelovigen, gelijk als alle anderen, beschermd worden in hun uitingen. Hiervoor bieden Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Vereniging en Vrijheid van Vergadering voldoende bescherming. Gelovigen dienen net als ongelovigen gelijk behandeld en beschermd te worden (Artikel 1) en daarom pleit ik voor afschaffing van Artikel 6, Vrijheid van Godsdienst.

  door studentFPS2010
 • Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  ?

  Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  door PVV2010
 • Herzie de Grondwet

  ?

  De aanbevelingen om de Grondwet te herzien, gedaan door een commissie die er twee jaar aan heeft gewerkt, moeten aangenomen worden.

  door rrustema

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen