stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Leefvorm-neutrale successiewet

  ?

  D66 wil de successiewet zo veranderen dat iedereen iemand kan aanwijzen om tegen het partnertarief te erven. De overheid is niet in de positie om te oordelen over de relaties tussen mensen, of ze nu wel of niet getrouwd zijn of samenwonen is niet van belang.

  door D662010
 • Huwelijk als samenlevingsvorm

  ?

  De publieke erkenning van niet-huwelijkse samenlevingsvormen en de gelijkschakeling van deze samenlevingsvormen met het huwelijk dient te verdwijnen.

  door SGP2010
 • Minister Jeugd en Gezin is nodig

  ?

  Om aan het belang van gezin en jeugd uitdrukking te blijven geven, is een minister van Gezin en Jeugd opnieuw nodig. Deze minister is ook verantwoordelijk voor onderwerpen als peuterspeelzalen en kinderopvang.

  door SGP2010
 • Kinderopvang zelf betalen

  ?

  Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang, behalve wanneer sprake is van medische of sociale noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen.

  door SGP2010
 • Leefvorm-neutraal beleid

  ?

  De overheid mag bepaalde leefvormen niet bevoordelen ten opzichte van andere door middel van belastingen. Geen gezinspoli­tiek maar een leefvormneutraal beleid. De belastingdruk voor alleenstaanden is gemiddeld hoger dan die voor gezinnen. D66 wil deze verschillen zo veel mogelijk in evenwicht brengen. D66 wil het surplus van de zorgtoeslag voor samenwonenden afromen. Alleen­staanden krijgen nu minder dan de helft van de zorgtoeslag voor samenwonenden. D66 wil deze onrechtvaardigheid recht trekken.

  door D662010
 • Verplicht bemiddeling bij echtscheiding

  ?

  Bij echtscheiding dient bemiddeling verplicht te worden, zeker wanneer de ouders kinderen jonger dan 18 jaar hebben, teneinde de schade voor kinderen te beperken.

  door SGP2010
 • Afschaffen overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting

  ?

  D66 wil de overdraagbare heffings­korting, de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’, versneld afschaffen, zonder uitzonderingen. Op dit moment wordt door deze subsidie het thuis zitten beloond.

  door D662010
 • Gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg

  ?

  De gemeente is verantwoordelijk voor de regie van diverse zorgnetwerken, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Zorg Adviesteam.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen