stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Gelijke kansen op plaatsing

  ?

  Ouders moeten hun kinderen soms al direct na de geboorte aanmelden voor een populaire school. D66 wil een vast aanmeldmoment (bij 2 jaar) en een vast aanmeldpunt, zodat ouders gelijke kansen hebben op plaatsing van hun kind op de school naar keuze.

  door D662010
 • Leefvorm-neutrale successiewet

  ?

  D66 wil de successiewet zo veranderen dat iedereen iemand kan aanwijzen om tegen het partnertarief te erven. De overheid is niet in de positie om te oordelen over de relaties tussen mensen, of ze nu wel of niet getrouwd zijn of samenwonen is niet van belang.

  door D662010
 • Leefvorm-neutraal beleid

  ?

  De overheid mag bepaalde leefvormen niet bevoordelen ten opzichte van andere door middel van belastingen. Geen gezinspoli­tiek maar een leefvormneutraal beleid. De belastingdruk voor alleenstaanden is gemiddeld hoger dan die voor gezinnen. D66 wil deze verschillen zo veel mogelijk in evenwicht brengen. D66 wil het surplus van de zorgtoeslag voor samenwonenden afromen. Alleen­staanden krijgen nu minder dan de helft van de zorgtoeslag voor samenwonenden. D66 wil deze onrechtvaardigheid recht trekken.

  door D662010
 • Afschaffen overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting

  ?

  D66 wil de overdraagbare heffings­korting, de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’, versneld afschaffen, zonder uitzonderingen. Op dit moment wordt door deze subsidie het thuis zitten beloond.

  door D662010
 • Geen centra Jeugd en Gezin

  ?

  Geen centra Jeugd en Gezin, dat is een extra en overbodige laag

  door PVV2010
 • Jeugdcriminelen naar heropvoedingsgezinnen

  ?

  Er is sinds twee jaar de mogelijkheid om jongeren naar een zogeheten ‘heropvoedingsgezin’ te sturen. Er zijn genoeg plekken in Nederland beschikbaar, echter wordt deze maatregel weinig gebruikt. Daarnaast worden gevangenissen steeds comfortabeler, dit kost veel geld en schrikt minder af. Lijst 17 wil dat meer jeugdcriminelen naar heropvoedingsgezinnen worden gestuurd.

  door Lijst172010
 • Gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg

  ?

  De gemeente is verantwoordelijk voor de regie van diverse zorgnetwerken, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Zorg Adviesteam.

  door SGP2010
 • Kinderopvang zelf betalen

  ?

  Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang, behalve wanneer sprake is van medische of sociale noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen