stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Huwelijk als samenlevingsvorm

  ?

  De publieke erkenning van niet-huwelijkse samenlevingsvormen en de gelijkschakeling van deze samenlevingsvormen met het huwelijk dient te verdwijnen.

  door SGP2010
 • Grote gezinnen sparen

  ?

  Nieuwe overheidsmaatregelen worden ook getoetst op de effecten daarvan voor grote gezinnen.

  door SGP2010
 • Minder budget voor kinderopvang

  ?

  De Rijksbijdrage voor kinderopvang wordt gehalveerd. De resterende helft wordt verdeeld over alle ouders en wordt toegevoegd aan het nieuwe, robuuste kindgebonden budget. Ouders kunnen dan zelf bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden.

  door SGP2010
 • Verplicht bemiddeling bij echtscheiding

  ?

  Bij echtscheiding dient bemiddeling verplicht te worden, zeker wanneer de ouders kinderen jonger dan 18 jaar hebben, teneinde de schade voor kinderen te beperken.

  door SGP2010
 • Minister Jeugd en Gezin is nodig

  ?

  Om aan het belang van gezin en jeugd uitdrukking te blijven geven, is een minister van Gezin en Jeugd opnieuw nodig. Deze minister is ook verantwoordelijk voor onderwerpen als peuterspeelzalen en kinderopvang.

  door SGP2010
 • Jeugdcriminelen naar heropvoedingsgezinnen

  ?

  Er is sinds twee jaar de mogelijkheid om jongeren naar een zogeheten ‘heropvoedingsgezin’ te sturen. Er zijn genoeg plekken in Nederland beschikbaar, echter wordt deze maatregel weinig gebruikt. Daarnaast worden gevangenissen steeds comfortabeler, dit kost veel geld en schrikt minder af. Lijst 17 wil dat meer jeugdcriminelen naar heropvoedingsgezinnen worden gestuurd.

  door Lijst172010
 • Ontmoedig echtscheiding

  ?

  Er dient meer aandacht te worden gegeven aan de negatieve gevolgen van echtscheiding.

  door SGP2010
 • Preventie van echtscheidingen

  ?

  Inspanningen voor het in stand houden van huwelijken moeten krachtig ondersteund worden. De beschikbaarheid van programma’s voor vroegtijdige hulp en begeleiding moet vergroot worden.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen