stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Minder bureaucratie en betere diensten van overheid voor bedrijven

    ?

    Verder moet de overheid ook, in nauw overleg met sectoren en sterke clusters, blijven werken aan lagere administratieve lasten, betere toepassing van ICT, minder bureaucratie, een betere infrastructuur en beter onderwijs dat aansluit bij de vraag van ondernemingen.

    door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen