stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Invoeren videoconferenties overheid

    ?

    Politieke besluitvorming vereist veel vergaderingen. Alleen de tweede kamer heeft al drie keer per week een plenaire vergadering waar alle 150 leden toegang tot hebben. Deze 150 leden wonen over het hele land verspreid en zij reizen dus drie keer per week allemaal naar Den Haag. Politiek in Nederland leidt daarmee tot een behoorlijke uitstoot van broeikasgassen. Ik stel voor de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse overheid terug te dringen door videoconferenties in te voeren. Videoconferenties maken uitwisseling van informatie mogelijk via een digitaal netwerk. De leden van de tweede kamer en andere overheidsapparaten kunnen dus voortaan vergaderen vanuit hun eigen woonkamer. In navolging van de overheid zou het daarna ook in het bedrijfsleven en in het onderwijs kunnen worden ingevoerd.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen