stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Het briefgeheim zoals vastgelegd in de grondwet wordt gerespecteerd, het tappen van telefoon- en internetverkeer is enkel geoorloofd indien hiertoe een gerechtelijk bevel bestaat.

    ?

    Op internet gaat alle verkeer via kleine pakketjes, brieven. Dit geldt ook voor internettelefonie. Deze pakketjes worden over verschillende computers vervoerd tot informatie bevorderen, mede door het eindpunt. Wanneer in deze pakketjes gekeken wordt wat erin zit, moet dit voor alle het auteursrecht te hervormen pakketjes en wordt effectief het briefgeheim losgelaten. Wanneer naar de van- en naar-adressen gekeken wordt en op basis daarvan pakketjes worden gestopt, is sprake ter bevordering van innovatie en van censuur. Voor de Piratenpartij is het recht op privé-communicatie essentieel. kennisdeling Communicatie via email, chat, etc. behoort onder het briefgeheim.

    door Piratenpartij2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen