stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Brain drain

    ?

    Migratie is nadelig voor ontwikkelingslanden wanneer hun gediplomeerden massaal vertrekken om elders hun vak uit te oefenen. 4 op de 5 in Jamaica opgeleide artsen werken in het buitenland. In sectoren waar een brain drain dreigt mag Europa geen wervingscampagnes voeren onder geschoolde krachten. De EU moet met de regering van het land bespreken hoe zij tot een brain gain kan bijdragen, bijvoorbeeld door studenten op te leiden.

    door GroenLinks2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen