stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Strippenkaart voor topambtenaren die auto met chauffeur gebruiken

  ?

  Naar verluid zouden er 247 topambtenaren zijn met een dienstauto met chauffeur. Als het zo is dat er sprake is van persoonlijke chauffeurs met eigen auto dan moet de vanzelfsprekendheid eruit. Geef elk ministerie een 'strippenkaart' met ritjes die afgestempeld worden door chauffeurs van de rijksoverheid of zelfs taxibedrijven. Lagere ambtenaren kunnen dit tegoed ook gebruiken voor taxiritjes als hogere ambtenaren zuinig zijn met de strippenkaart.

  door rrustema
 • Trendmatig begrotingsbeleid

  ?

  D66 is voorstander van het handhaven van het trendmatige begrotingsbe­leid: er is een vast plafond voor de overheidsuitgaven en de overheidsinkomsten ademen mee met de conjunctuur. Hierdoor heeft de overheid een stabilise­rende werking op de economie.

  door D662010
 • Financiële duurzaamheid

  ?

  We hebben oog voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten over generaties. Nu ingrijpen, betekent dat we jongeren en toekomstige generaties niet opzadelen met onbetaalde rekeningen. D66 wil daarom binnen twee kabinetsperi­odes weer solide overheidsfinanciën hebben. Uitgangs­punt is dat de overheidsfinanciën in 2020 weer gezond zijn. Daarbij moet het zwaartepunt van de verbetering liggen op de eerste jaren: de begroting in 2015 weer richting evenwicht zijn gebracht, ook met het oog op de afspraken die Nederland in Europa heeft gemaakt (stabiliteits­ en groeipact). Voor de jaren na 2015 moet, met het oog op de kosten van de vergrijzing, verder worden gegaan met het gezond maken van de overheidsfinanciën zodat richting 2020 een overschot kan worden gerealiseerd.

  door D662010
 • Versoberen geestelijke gezondheidszorg

  ?

  Versoberen geestelijke gezondheidszorg

  door PVV2010
 • 20 procent minder ambtenaren

  ?

  20 procent minder ambtenaren

  door PVV2010
 • Overheid huurt minder externen

  ?

  Het aantal externe medewerkers van de overheid wordt drastisch verminderd.

  door SP2010
 • Maximaal tien ministeries

  ?

  Er zijn momenteel dertien ministeries en we willen graag terug naar tien. Hoe we dit het beste kunnen bereiken is door bepaalde ministeries samen te laten gaan. Bijvoorbeeld Verkeer en Waterstaat bij Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarnaast is een grote besparing te behalen op het gebied van ICT, zoals de gemeente Amsterdam nu ook laat zien. Een andere mogelijkheid is om een speciaal ministerie voor Jeugd te maken. Op dit moment vallen Jeugdzaken onder 8 verschillende ministeries. Dat is erg onpraktisch en dat betekent dat veel dubbel wordt gedaan. Er zijn trouwens 16 ministers, drie hebben geen ministerie achter zich. Door het samenvoegen van departementen, het onderbrengen van waterschappen onder de provincies en het terugbrengen van middelen in gemeente- en provinciefonds (veel geld wordt niet namelijk niet uitgegeven en blijft hangen) kan 1 miljard per jaar bezuinigd worden. Dit blijkt uit stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  door Lijst172010
 • Pensioen vanaf 67

  ?

  We worden allemaal ouder, het aantal gepensioneerden wordt groter en de beroepsbevolking wordt daardoor relatief kleiner. Dat zorgt ervoor dat het zorgen voor steeds meer mensen op de schouders komt van steeds minder mensen. Wij stellen voor, net als veel andere partijen, om de AOW-leeftijd te verhogen. Uiteindelijk is dit voor iedereen beter. Als we nu bezuinigen op onderwijs hebben we straks een slechter opgeleide generatie die de AOW niet meer kan betalen. Dan hebben we allemaal een probleem. Ook de jongeren van nu moeten straks doorwerken tot 68. Wij vinden dit een zeer eerlijke oplossing. Tegelijkertijd levert het, zodra de wet van kracht is, 5,5 miljard euro per jaar op. Een verhoging tot 67 jaar zou slechts 4 miljard euro per jaar opleveren. Hoe gaan we dat doen? Het kabinet wilde eerst elk jaar een maand opschuiven, maar dat gaf veel administratieve problemen. Daarna wilde het kabinet op 2 data in 2020 en 2025 de leeftijd met 1 jaar verhogen. Dat schiet natuurlijk niet op. Wij steunen graag het voorstel van Professor Kapelle om de AOW in een keer te verhogen. Dat zouden we dan bijvoorbeeld doen in 2012. Vervolgens kunnen mensen als ze dat willen een vervroegd pensioen aanvragen (dat moet heel simpel kunnen dan). Er komt dan een tabel die aangeeft vanaf welke leeftijd je vervroegd pensioen mag aanvragen. Dat zal twee maanden per jaar opschuiven. Het voordeel van dit systeem is dat je direct profijt hebt en dat je mensen stimuleert om door te werken, waar andere partijen dit doorschuiven naar 2020. Tegelijkertijd heb je de mensen die al tientallen jaren werken en al uitkijken naar hun pensioen niet of nauwelijks geraakt. Zware beroepen zullen we ontzien. Er zijn honderden pagina’s aan argumenten, maar er is geen uitweg. We moeten gewoon drie jaar langer werken. Gelukkig worden we ook gemiddeld tien jaar ouder dan toen de AOW werd ingesteld en beginnen we gemiddeld later met werken.

  door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen