stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Strippenkaart voor topambtenaren die auto met chauffeur gebruiken

  ?

  Naar verluid zouden er 247 topambtenaren zijn met een dienstauto met chauffeur. Als het zo is dat er sprake is van persoonlijke chauffeurs met eigen auto dan moet de vanzelfsprekendheid eruit. Geef elk ministerie een 'strippenkaart' met ritjes die afgestempeld worden door chauffeurs van de rijksoverheid of zelfs taxibedrijven. Lagere ambtenaren kunnen dit tegoed ook gebruiken voor taxiritjes als hogere ambtenaren zuinig zijn met de strippenkaart.

  door rrustema
 • 20 procent minder ambtenaren

  ?

  20 procent minder ambtenaren

  door PVV2010
 • Geen bomenkap

  ?

  Sommige gemeenten kappen bomen en vormen plantsoenen om tot grasvelden als bezuinigingsmaatregel. Nederland heeft al weinig groen en dit groen wordt dan ook nog eens vernietigd door de overheid. Dit is onacceptabel en het groen in Nederland moet dan ook zo veel mogelijk behouden worden. We zijn voor meer groen, bijvoorbeeld in de vorm van parken in de stad. We zijn tegen de import van tropisch hardhout.

  door Lijst172010
 • Trendmatig begrotingsbeleid

  ?

  D66 is voorstander van het handhaven van het trendmatige begrotingsbe­leid: er is een vast plafond voor de overheidsuitgaven en de overheidsinkomsten ademen mee met de conjunctuur. Hierdoor heeft de overheid een stabilise­rende werking op de economie.

  door D662010
 • Niet investeren in JSF

  ?

  De Joint Strike Fighter (JSF) moet de opvolger worden van de verouderde F16's. Lijst 17 is hier kritisch over, wij stellen ons zelf de vraag: wat levert het op? Het project kost ontzettend veel geld, terwijl Nederland elke cent hard genoeg nodig heeft voor alleen al de basisvoorzieningen. Wij hebben die investering in de JSF niet nodig voor een veiligere wereld. Waarom zouden we dan 6 miljard (!) euro uitgeven aan 85 straaljagers? We weten inmiddels ook dat de verwachte aankoopprijs nog kan stijgen - de prijs is nu al bijna met 50% gestegen. Bezuinigingen op de JSF, kruisraketten en het minder ambitieus maken van gevechtsmissies leveren de komende jaren een half miljard per jaar op. Het besluit over de aanschaf van de JSF is uitgesteld tot na de verkiezingen. De vraag is natuurlijk waarom Nederland gevechtsvliegtuigen nodig heeft. Het kost bakken met geld en het is niet direct nodig voor onze verdediging. Daarnaast willen we af van meedoen aan oorlogen waarvan het doel en het mogelijk resultaat niet vaststaat. Het niet aanschaffen van de JSF past dus in het minder oorlogszuchtig zijn en het zoeken naar een ambitie die beter past bij de Nederlandse begroting.

  door Lijst172010
 • Overheid geen overhead

  ?

  Het CDA wenst een overheid die de komende decennia slagvaardiger in zal gaan: overheid, geen overhead. Daarbij heeft het ontmantelen van bureaucratie prioriteit, waarbij ook het kritisch beoordelen van het functioneren van bestuurslagen ten opzichte van elkaar aan de orde komt. Ook is een heroverweging van het profijtbeginsel op zijn plaats voor die voorzieningen die buiten de eerste levensbehoeften vallen.

  door CDA2010
 • Financiële duurzaamheid

  ?

  We hebben oog voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten over generaties. Nu ingrijpen, betekent dat we jongeren en toekomstige generaties niet opzadelen met onbetaalde rekeningen. D66 wil daarom binnen twee kabinetsperi­odes weer solide overheidsfinanciën hebben. Uitgangs­punt is dat de overheidsfinanciën in 2020 weer gezond zijn. Daarbij moet het zwaartepunt van de verbetering liggen op de eerste jaren: de begroting in 2015 weer richting evenwicht zijn gebracht, ook met het oog op de afspraken die Nederland in Europa heeft gemaakt (stabiliteits­ en groeipact). Voor de jaren na 2015 moet, met het oog op de kosten van de vergrijzing, verder worden gegaan met het gezond maken van de overheidsfinanciën zodat richting 2020 een overschot kan worden gerealiseerd.

  door D662010
 • Maximaal tien ministeries

  ?

  Er zijn momenteel dertien ministeries en we willen graag terug naar tien. Hoe we dit het beste kunnen bereiken is door bepaalde ministeries samen te laten gaan. Bijvoorbeeld Verkeer en Waterstaat bij Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarnaast is een grote besparing te behalen op het gebied van ICT, zoals de gemeente Amsterdam nu ook laat zien. Een andere mogelijkheid is om een speciaal ministerie voor Jeugd te maken. Op dit moment vallen Jeugdzaken onder 8 verschillende ministeries. Dat is erg onpraktisch en dat betekent dat veel dubbel wordt gedaan. Er zijn trouwens 16 ministers, drie hebben geen ministerie achter zich. Door het samenvoegen van departementen, het onderbrengen van waterschappen onder de provincies en het terugbrengen van middelen in gemeente- en provinciefonds (veel geld wordt niet namelijk niet uitgegeven en blijft hangen) kan 1 miljard per jaar bezuinigd worden. Dit blijkt uit stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen