stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Wegenbelasting/kilometerheffing maar Duits model invoeren.

  ?

  De Duitse wegenbelasting (Kfz-Steuer) wordt bepaald aan de hand van een code die op het kentekenbewijs staat. Van invloed zijn vooral de CO2-uitstoot, de brandstof (benzine of diesel) en de cilinderinhoud.

  door spreeker
 • Frans regime ZZP overnemen

  ?

  Frans regime ZZP overnemen met 1 tarief voor sociale zekerheid, lasten en belasting en toelating naast regulier werk (doel 2M ZZP in 10 jaar ipv 900K).

  door spreeker
 • Geen internetbelasting

  ?

  Lijst 17 wil geen extra internetbelasting.

  door Lijst172010
 • Vlees en vis uit lage BTW-tarief

  ?

  De productie van dierlijke eiwitten voor consumptie heeft een grote impact op het milieu. De hoeveelheden water en plantaardige eiwitten die nodig zijn voor een kilo vlees zijn buiten proportie. Dierlijke eiwitten zijn geen basisbehoefte, maar een luxe-artikel. Daarom pleitten wij ervoor om de verkoop van vlees en vis te belasten met 19% BTW in plaats van de 6% die nu geheven wordt. Deze maatregel zal de consumptie doen afnemen en daarmee ook de impact op het milieu verminderen.

  door studentFPS2010
 • Hoge BTW tarief voor vee-industrie, nultarief voor biologisch

  ?

  Voor dierlijke producten uit de vee-industrie gaat het hoge BTW tarief gelden, voor producten uit de biologische landbouw gaat het nultarief gelden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Strenge eisen aan veehouderij

  ?

  De bio-industrie zorgt voor enorme milieuvervuiling. Om dieren in deze megastallen van voedsel te voorzien importeren we op grote schaal soja van over de hele wereld. Volgens onderzoek van de UN Food and Agricultural Organisation (FAO) wordt 90% van de geproduceerde soja op de wereld gebruikt voor voedsel van vee. Om deze soja te kunnen produceren worden oerwouden gekapt, wat meer CO2 in de lucht tot gevolg heeft. Daarnaast gaat ook de biodiversiteit verloren. Om deze hoeveelheid soja in Nederland te krijgen is dus ook transport nodig, wat weer de nodige milieuvervuiling met zich mee brengt. De drift van consumenten om zo goedkoop mogelijk vlees te eten heeft alleen maar meer schaalvergroting tot gevolg. Volgens de FAO is de bio-industrie de afgelopen jaren twee keer zo snel gegroeid als de biologische vleesindustrie. Om de biologische vlees-industrie te stimuleren, die niet dier onterend is en die leidt tot veel minder milieuvervuiling, moeten er maatregelen genomen worden. Er moeten strikte eisen komen op het gebied van dieren welzijn, zodat de bio-industrie met duizenden kippen die elkaar doodpikken, niet aan deze eisen voldoet en zal moeten sluiten. Deze eisen moeten zowel grotere leefruimtes als buiten-graas-tijd bevatten.

  door studentFPS2010
 • Vleesvrije dag elke week

  ?

  De Partij voor de Dieren wil in Nederland één vleesvrije dag in de week invoeren. De agrarische sector is de meest vervuilende sector in Nederland. Het verminderen van de vleesconsumptie zal de veestapel doen dalen. Ter illustratie: één dag in de week geen vlees eten staat gelijk aan het weghalen van 1.000.000 auto's.

  door studentFPS2010
 • Belastingheffing op vlees

  ?

  Ik stel een belastingheffing op vlees voor. Het gaat hier vooral om vlees wat de hele wereld over moet vliegen voordat het in de supermarkten ligt. Vee scheidt methaangas uit, wat een broeikasstof is. Bij het slachten en vooral vervoeren van vee en vlees komt er veel CO2, ook een broeikasgas, vrij. Deel ven ons vlees in de supermarkt komt uit landen zoals Brazilië en India. Een stuk vlees uit andere landen moet meer kilometers maken en stoot hierbij veel mer CO2 uit. Ik ben voor een heffing van belasting per vervoerde kilometer van vlees. De burger zal sneller en vaker overstappen naar vleesvervangers, wat beter is voor het milieu. In landen zoals India en China zal de komende jaren de vleesconsumptie sterk toenemen. Nederland zal een goed voorbeeld zijn voor deze landen om ze te stimuleren hetzelfde te doen.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen