stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Wegen belasting moet afhangen van uitstoot, niet van gewicht.

  ?

  Op dit moment word de wegenbelasting bepaalt aan de hand van het gewicht van een auto. Het gewicht van een auto staat niet geljk aan de uitstoot, of een auto nou 1000kg of 7000kg weegt wil niks zeggen van de uitstoot! Uitstoot mort bepalend zijn voor de wegenbelasting!

  door BjornWillemen
 • Hoge BTW tarief voor vee-industrie, nultarief voor biologisch

  ?

  Voor dierlijke producten uit de vee-industrie gaat het hoge BTW tarief gelden, voor producten uit de biologische landbouw gaat het nultarief gelden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Verhoog BTW op vlees

  ?

  De bio-industrie zorgt voor veel vervuiling, ook is een hoge vleesconsumptie slecht voor de gezondheid. Om deze nadelige gevolgen van vleesconsumptie voor mens en natuur te compenseren pleiten we voor een belasting op vlees. Dit zal gebeuren door het huidige lage BTW-tarief te verhogen. Ook zal er een extra vleesbelasting betaald moeten worden. Deze belasting hangt af van het type vlees.

  door studentFPS2010
 • Strenge eisen aan veehouderij

  ?

  De bio-industrie zorgt voor enorme milieuvervuiling. Om dieren in deze megastallen van voedsel te voorzien importeren we op grote schaal soja van over de hele wereld. Volgens onderzoek van de UN Food and Agricultural Organisation (FAO) wordt 90% van de geproduceerde soja op de wereld gebruikt voor voedsel van vee. Om deze soja te kunnen produceren worden oerwouden gekapt, wat meer CO2 in de lucht tot gevolg heeft. Daarnaast gaat ook de biodiversiteit verloren. Om deze hoeveelheid soja in Nederland te krijgen is dus ook transport nodig, wat weer de nodige milieuvervuiling met zich mee brengt. De drift van consumenten om zo goedkoop mogelijk vlees te eten heeft alleen maar meer schaalvergroting tot gevolg. Volgens de FAO is de bio-industrie de afgelopen jaren twee keer zo snel gegroeid als de biologische vleesindustrie. Om de biologische vlees-industrie te stimuleren, die niet dier onterend is en die leidt tot veel minder milieuvervuiling, moeten er maatregelen genomen worden. Er moeten strikte eisen komen op het gebied van dieren welzijn, zodat de bio-industrie met duizenden kippen die elkaar doodpikken, niet aan deze eisen voldoet en zal moeten sluiten. Deze eisen moeten zowel grotere leefruimtes als buiten-graas-tijd bevatten.

  door studentFPS2010
 • Snelwegen omtoveren in groene snelwegen

  ?

  Op een groene snelweg zijn er laadstations voor elektrische voertuigen aanwezig en pompen met biobrandstoffen voor de verbrandingsmotoren. Daarnaast worden de snelwegen niet constant verlicht, maar de verlichting wordt afgesteld op de verkeersintensiteit. Geen verkeer = geen licht. Bovendien zullen zonnecellen op de verlichting voor de energievoorziening zorgen. Tot slot zal een vervuilende weggebruiker een heffing moeten betalen om gebruik te mogen maken van deze weg.

  door studentFPS2010
 • Vleesvrije dag elke week

  ?

  De Partij voor de Dieren wil in Nederland één vleesvrije dag in de week invoeren. De agrarische sector is de meest vervuilende sector in Nederland. Het verminderen van de vleesconsumptie zal de veestapel doen dalen. Ter illustratie: één dag in de week geen vlees eten staat gelijk aan het weghalen van 1.000.000 auto's.

  door studentFPS2010
 • Belasting op vleesconsumptie

  ?

  Klimaatsverandering is een groot probleem. Er wordt ook gewerkt aan oplossingen hiervoor zoals elektrische auto's, zonne-energie, enzovoorts. Maar veel mensen weten niet dat de vleesproductie en -consumptie de grootste bron is van de uitstoot van broeikasgassen. Deze is verantwoordelijk voor 18 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Daarom vind ik dat hier maatregelen voor moeten worden getroffen. Er moet een taks komen op vlees, zodat de consument eerder geneigd is om minder vlees te consumeren. Ook zou er bijvoorbeeld een logo kunnen worden ontworpen, om de consument bewust te maken van de gevolgen van de vleesproductie en -consumptie.

  door studentFPS2010
 • Investeren in duurzame energie door heffing op CO2-uitstoot

  ?

  Alles dat brandt, brandt een keer op. Zo ook onze fossiele brandstoffen, en wel binnen een aanzienlijk korte tijd. We moeten of we willen of niet. In de richting van duurzame hernieuwbare energie. De huidige energiemarkt ondersteunt dit echter niet. Fossiele brandstoffen zijn te goedkoop en duurzame energiebronnen zijn voor de consument vaak alleen maar een duurder alternatief. De Partij van de Duurzaamheid pleit ervoor subsidies toe te kennen voor de duurzame productie van elektriciteit en gas. In 2010 stellen we een budget van 500 miljoen beschikbaar voor bedrijven en particulieren die willen investeren in duurzame energie. Om deze investering te kunnen financieren wil de PvdD belasting gaan heffen op de uitstoot van CO2 van grote bedrijven.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen