stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Koninklijke familie moet belasting ook betalen

  ?

  De koninklijke familie moet net als ieder ander in Nederland gewoon belastingen gaan betalen. Ook moeten privé eigendommen waaronder de Groene Draeck uit eigen portemonnee worden onderhouden in plaats van door belastinggeld.

  door jarodje
 • Wegenbelasting/kilometerheffing maar Duits model invoeren.

  ?

  De Duitse wegenbelasting (Kfz-Steuer) wordt bepaald aan de hand van een code die op het kentekenbewijs staat. Van invloed zijn vooral de CO2-uitstoot, de brandstof (benzine of diesel) en de cilinderinhoud.

  door spreeker
 • Wegen belasting moet afhangen van uitstoot, niet van gewicht.

  ?

  Op dit moment word de wegenbelasting bepaalt aan de hand van het gewicht van een auto. Het gewicht van een auto staat niet geljk aan de uitstoot, of een auto nou 1000kg of 7000kg weegt wil niks zeggen van de uitstoot! Uitstoot mort bepalend zijn voor de wegenbelasting!

  door BjornWillemen
 • Investeren in duurzame energie door heffing op CO2-uitstoot

  ?

  Alles dat brandt, brandt een keer op. Zo ook onze fossiele brandstoffen, en wel binnen een aanzienlijk korte tijd. We moeten of we willen of niet. In de richting van duurzame hernieuwbare energie. De huidige energiemarkt ondersteunt dit echter niet. Fossiele brandstoffen zijn te goedkoop en duurzame energiebronnen zijn voor de consument vaak alleen maar een duurder alternatief. De Partij van de Duurzaamheid pleit ervoor subsidies toe te kennen voor de duurzame productie van elektriciteit en gas. In 2010 stellen we een budget van 500 miljoen beschikbaar voor bedrijven en particulieren die willen investeren in duurzame energie. Om deze investering te kunnen financieren wil de PvdD belasting gaan heffen op de uitstoot van CO2 van grote bedrijven.

  door studentFPS2010
 • Geen internetbelasting

  ?

  Lijst 17 wil geen extra internetbelasting.

  door Lijst172010
 • Belastingheffing op vlees

  ?

  Ik stel een belastingheffing op vlees voor. Het gaat hier vooral om vlees wat de hele wereld over moet vliegen voordat het in de supermarkten ligt. Vee scheidt methaangas uit, wat een broeikasstof is. Bij het slachten en vooral vervoeren van vee en vlees komt er veel CO2, ook een broeikasgas, vrij. Deel ven ons vlees in de supermarkt komt uit landen zoals Brazili√ę en India. Een stuk vlees uit andere landen moet meer kilometers maken en stoot hierbij veel mer CO2 uit. Ik ben voor een heffing van belasting per vervoerde kilometer van vlees. De burger zal sneller en vaker overstappen naar vleesvervangers, wat beter is voor het milieu. In landen zoals India en China zal de komende jaren de vleesconsumptie sterk toenemen. Nederland zal een goed voorbeeld zijn voor deze landen om ze te stimuleren hetzelfde te doen.

  door studentFPS2010
 • Vleestax

  ?

  Het eten van vlees heeft schadelijke gevolgen voor het milieu: de vee-industrie brengt een hoge uitstoot van broeikasgassen met zich mee (18% van de totale uitstoot), er wordt erg veel water verbruikt en er moet voor de verbouw van veevoer (met name sojabonen) tropisch regenwoud gekapt worden. Dat heeft een nadelig effect op de bio-diversiteit en tevens doet het de fotosythese modiaal afnemen (versterkt het broeikaseffect). Als laatste zorgt de vee-industrie voor een ongelijke voedselverdeling, aangezien veel (potentieel mensen-) voedsel als veevoer verwerkt wordt (50% van het graan gaat naar veevoer). Hierom pleiten wij voor een hogere belasting op vlees, namelijk 19%. Laat de vervuiler betalen!

  door studentFPS2010
 • Vlees en vis uit lage BTW-tarief

  ?

  De productie van dierlijke eiwitten voor consumptie heeft een grote impact op het milieu. De hoeveelheden water en plantaardige eiwitten die nodig zijn voor een kilo vlees zijn buiten proportie. Dierlijke eiwitten zijn geen basisbehoefte, maar een luxe-artikel. Daarom pleitten wij ervoor om de verkoop van vlees en vis te belasten met 19% BTW in plaats van de 6% die nu geheven wordt. Deze maatregel zal de consumptie doen afnemen en daarmee ook de impact op het milieu verminderen.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen