stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Overheden publiceren alle informatie op een inzichtelijke manier online.

    ?

    met uitzondering van vertrouwelijke gegevens en informatie waarbij de staat door publicatie gevaar loopt Nederland heeft al een Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). In het verleden was het daarvoor nodig dat er op papier documenten werden vrijgegeven en was het logisch dat dat op verzoek gebeurde. Nu kan de overheid deze documenten direct en automatisch via internet beschikbaar stellen. Het uitgangspunt komt hier te liggen op het standaard publiceren van alle overheidsinformatie.

    door Piratenpartij2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen