stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Vleestax

    ?

    Het eten van vlees heeft schadelijke gevolgen voor het milieu: de vee-industrie brengt een hoge uitstoot van broeikasgassen met zich mee (18% van de totale uitstoot), er wordt erg veel water verbruikt en er moet voor de verbouw van veevoer (met name sojabonen) tropisch regenwoud gekapt worden. Dat heeft een nadelig effect op de bio-diversiteit en tevens doet het de fotosythese modiaal afnemen (versterkt het broeikaseffect). Als laatste zorgt de vee-industrie voor een ongelijke voedselverdeling, aangezien veel (potentieel mensen-) voedsel als veevoer verwerkt wordt (50% van het graan gaat naar veevoer). Hierom pleiten wij voor een hogere belasting op vlees, namelijk 19%. Laat de vervuiler betalen!

    door studentFPS2010
    meer informatie : http://www.vleestax.nl/

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen