stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Verlaging tarief eerste belastingschijven

    ?

    D66 wil de belastingtarieven voor - met name - de lagere inkomens verlagen, via het belastingtarief in de eerste twee schijven, via de inkomensafhankelijke arbeids­- en combinatiekorting. Daarmee vergroten we hun besteed­baar inkomen. Juist door werk vanaf het minimumloonni­veau te stimuleren, kunnen we ook de huidige ‘outsiders’ (de mensen die nu nog niet actief zijn op de arbeids­markt) een prikkel geven om zich aan te bieden.

    door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen