stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Verhoog BTW op vlees

    ?

    De bio-industrie zorgt voor veel vervuiling, ook is een hoge vleesconsumptie slecht voor de gezondheid. Om deze nadelige gevolgen van vleesconsumptie voor mens en natuur te compenseren pleiten we voor een belasting op vlees. Dit zal gebeuren door het huidige lage BTW-tarief te verhogen. Ook zal er een extra vleesbelasting betaald moeten worden. Deze belasting hangt af van het type vlees.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen