stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Scholing en beloning leraren

    ?

    Het scholingsfonds voor leraren is een groot succes. Het Actieplan Leraren voeren we doortastend en onverkort uit; de salarisontwikkeling van leraren moet gekoppeld blijven aan de salarissen in de markt. Met een Actieplan Leraren 2.0 stimuleren we de bij- en nascholing van docenten verder. Nieuwe docenten verdienen goede begeleiding op hun school.

    door PvdA2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen