stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Ondersteun maatschappelijk verantwoord ondernemen

    ?

    Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle mogelijke manieren ondersteunen. Hier hoort ook bij dat de overheid zelf alleen maar gebruik gaat maken van de diensten van deze 'groene ondernemingen' indien mogelijk. Om te voorkomen dat deze ondernemers voorbij gestreeft worden door minder bewuste ondernemers zullen er maatregelen genomen moeten worden. Zo zijn deze ondernemers gebaat bij duidelijk milieuregels, want die helpen deze groene innovatieve bedrijven de markt te veroveren. Vergunningen moeten sneller worden verleend aan groene initiatieven van burgers en bedrijven. Op deze manier maken we Nederland een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen