stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Donderdag Veggiedag

    ?

    De opwarming van de aarde brengt allerlei klimaatveranderingen met zich mee. Dit uit zich in bijvoorbeeld droogte, orkanen en overstromingen. Hierdoor lopen miljarden mensen gevaar. Het is tijd dat we dit proberen te beperken. De veeteelt is één van de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect. Het recept tegen klimaatverandering is daarom vleesmatiging. Het voorstel is om Donderdag Veggiedag in te voeren; een dag waarop geen vlees gegeten mag worden Hierdoor wordt de uitstoot van broeikasgassen geremd, daardat er minder veeteelt en minder transport van vee is. Het resultaat is dat de opwarming van de aarde afneemt en daarmee ook de klimaatveranderingen.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen