stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Cameratoezicht op de openbare ruimte mag door overheden alleen gebruikt worden in risicogebieden.

    ?

    Cameratoezicht kan zinnig zijn, maar moet door de rechter worden gecontroleerd en daardoor tot het uiterste beperkt worden. In overleg zullen voor objectbeveiliging criteria worden opgesteld voor wanneer cameratoezicht mag worden gebruikt. Videobeelden worden standaard binnen een voor beveiligingsdoeleinden billijke termijn verwijderd, alleen wanneer de beelden van een strafbaar feit bevatten mogen ze in het belang van onderzoek en rechtsgang langer bewaard worden

    door Piratenpartij2010
    meer informatie : http://www.piratenpartij.nl/

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen