stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Belastingheffing op vlees

    ?

    Ik stel een belastingheffing op vlees voor. Het gaat hier vooral om vlees wat de hele wereld over moet vliegen voordat het in de supermarkten ligt. Vee scheidt methaangas uit, wat een broeikasstof is. Bij het slachten en vooral vervoeren van vee en vlees komt er veel CO2, ook een broeikasgas, vrij. Deel ven ons vlees in de supermarkt komt uit landen zoals Braziliƫ en India. Een stuk vlees uit andere landen moet meer kilometers maken en stoot hierbij veel mer CO2 uit. Ik ben voor een heffing van belasting per vervoerde kilometer van vlees. De burger zal sneller en vaker overstappen naar vleesvervangers, wat beter is voor het milieu. In landen zoals India en China zal de komende jaren de vleesconsumptie sterk toenemen. Nederland zal een goed voorbeeld zijn voor deze landen om ze te stimuleren hetzelfde te doen.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen