stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Alle werknemers in cao

    ?

    We stellen paal en perk aan de topinkomens. Bestuurders in de publieke en semi-publieke sector verdienen niet meer dan de minister-president. We steunen het streven van vakbonden om alle werknemers onder de bedrijfs-cao’s te brengen, zodat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens en de tweedeling wordt tegengegaan. De algemeenverbindendverklaring van cao’s blijft bestaan.

    door SP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen