stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Criminele buitenlanders terug sturen

  ?

  Buitenlanders die hier komen en zich met criminele activiteiten bezig houden, moet het Nederlands paspoort worden ontnomen en terug gestuurd worden naar hun thuis land (nadat ze hun straf hebben uit gezeten). Ook moet er een aantekening worden gemaakt zodat deze persoon niet weer in Nederland kan komen wonen.

  door ricktom
 • Diplomaten minder onschendbaarheid

  ?

  Veel diplomaten houden zich niet aan de verkeers regels, parkeren waar ze willen, sommige slaan zelfs,betalen geen openstaande boetes en beroepen zich dan op hun onschendbaarheid. Dit moet afgelopen zijn! Gewoon dezelfde regels voor hun en elk ander persoon!

  door DDfan3000
 • Afweergeschut terug naar Nederland!

  ?

  Nederland zette afweergeschut neer in Turkije. Turkijke is geen bondgenoot én zit niet in de EU. Terug met dat afweergeschut!

  door DDfan3000
 • Doodstraf terug!

  ?

  Het is niet normaal dat moordenaars naar bijvoorbeeld 30 jaar alweer vrij rondlopen. Daarom de doodstraf terug invoeren voor bijvoorbeeld serie-moordenaars. Doodstraf door middel van een injectie.

  door DDfan3000
 • Wegen belasting moet afhangen van uitstoot, niet van gewicht.

  ?

  Op dit moment word de wegenbelasting bepaalt aan de hand van het gewicht van een auto. Het gewicht van een auto staat niet geljk aan de uitstoot, of een auto nou 1000kg of 7000kg weegt wil niks zeggen van de uitstoot! Uitstoot mort bepalend zijn voor de wegenbelasting!

  door BjornWillemen
 • LANDELIJKE SNELWEGEN ALTIJD 130!

  ?

  Op de landelijke snelwegen is (meestal) de snelheid 120 km per uur. Wij van de onafhankelijke staatsfractie willen dat de snelheid van 120 naar 130 gaat op ELKE snelweg! Wij willen dit omdat: * Het fileprobleem is groot en deels opgelost * U bent dan sneller bij uw bestemming * Het is veiliger (i.v.m geen files dus geen tot minder botsingen!) Wij van de ONAFHANKELIJKE STAATSFRACTIE hopen u voldoende te hebben geinformeerd om groen licht te geven!

  door luukz99
 • Uitkeringen jongeren bij gemeenten

  ?

  Te veel jongeren raken verstrikt in een uitkeringstraject. De VVD wil daarom de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), de Wet investeren in jongeren (WIJ) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samenvoegen en bij gemeenten neerleggen. Zo kunnen gemeenten erop toezien dat iedere jongere een bijdrage levert aan de samenleving. Veel jongeren worden in de visie van de VVD te snel afgeschreven, terwijl er in veel situaties passend werk is.

  door VVD2010
 • Privatisering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

  ?

  De VVD wil een grotere eigen verantwoordelijkheid in de verzekeringssfeer. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden tegen concurrerende en aantrekkelijke tarieven op de private markt aangeboden. Mensen kunnen zich daar zelf tegen verzekeren, net als voor inkomensvoorzieningen bij het overlijden van een partner. Daar hoort ook een degelijke controle op de verzekeraars bij.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen