stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Vrije en ongecensureerde internettoegang is een burgerrecht.

  ?

  Internet is diep geworteld in de maatschappij. De toegang ontzeggen van het internet aan iemand is vergelijkbaar met iemand uitsluiten van de maatschappij. Eenieder heeft recht op vergadering en informatievergaring. Vrije en ongecensureerde internettoegang moet daarom een recht zijn van iedere burger. Geen enkele burger mag een internetverbinding worden ontzegd of worden geweigerd. Ook hebben burgers het recht onderling - zonder tussenkomst van anderen - internetverbindingen tot stand te brengen.

  door Piratenpartij2010
 • Biodiversiteit

  ?

  De natuur met alle natuurlijke hulpbron- nen die het voortbrengt, vormt de basis van veel menselijk handelen én van onze economie. Bescher- ming daarvan is dus ook van cruciaal economisch belang. De maatschappelijke kosten van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen moeten in de prijs van producten opgenomen worden.

  door D662010
 • OV-jaarkaart voor alle studenten

  ?

  OV-jaarkaart voor alle studenten, van MBO tot WO, zelfs als je nog geen 18 bent. Nog steeds moeten veel studenten moeten een heel stuk reizen voor hun opleiding. Zonder OV zijn ze daar gemiddeld € 1700 per jaar aan kwijt. Wij willen de OV-regeling voor studenten behouden, maar vinden dat deze ook moet gelden voor jongeren onder de 18. Dit kost ongeveer € 120 miljoen. Zonder deze regeling kunen veel jongeren het zich niet permitteren om te studeren. Daarnaast is studeren meer dan alleen naar college gaan. Een OV-kaart maakt studenten mobiel en geeft ze de kans ook buiten de woon - of studieplek dingen te ondernemen die goed zijn voor de ontwikkeling.

  door Lijst172010
 • Internet voor iedereen

  ?

  Internet behoort voor ieder mens toegankelijk te zijn. Het is een taak van de overheid om dat te bevorderen.

  door SP2010
 • Alle weten schappelijke artikelen worden in een open formaat en vrij toegankelijk gepubliceerd.

  ?

  Wetenschappelijke artikelen stijgen in waarde naarmate ze vaker worden aangehaald in andere wetenschappelijke artikelen. Dit geldt ook voor hyperlinks, die op het internet verwijzen naar andere documenten (webpagina’s). Door alle ontwikkelingssamenwerking wetenschappelijke artikelen open en met een open formaat te publiceren, wordt kennis beter gedeeld. Door de ruwe data ook te publiceren kunnen artikelen beter gecontroleerd wordt en worden data ook voor ander onderzoek ontsloten.

  door Piratenpartij2010
 • Europese kenniseconomie

  ?

  De Europese Unie moet haar inspanningen intensiveren om een mondiaal concurrerende, dynamische en innovatieve kenniseconomie te worden. D66 is voorstander van een sterke samenwerking en meer middelen voor Europa op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Internationale programmering en samenwerking wordt bevorderd zowel in strategische prioriteiten, als in grensstreken en voor het MKB. Er worden realistische doeleinden geformuleerd waarop de lidstaten elkaar kunnen aanspreken.

  door D662010
 • Stimulering van de Nederlandse handel van groot economisch belang

  ?

  D66 vindt het van groot belang dat de sterke exportpositie van Nederland op (duurzame) gebieden waarin het voorop loopt, zoals water, milieutechnologie en afvalmanagement, gestimuleerd moet worden om er voor te zorgen dat op Europees en mondiaal niveau het klimaat, het milieu en de gezondheidssituatie verbeterd wordt.

  door D662010
 • Klimaat- en milieubeleid niet aan markt overlaten

  ?

  Klimaat- en milieubeleid kunnen niet aan de markt overgelaten worden. De overheid is verantwoordelijk voor de kaders waarbinnen de markt opereert, door regels te stellen en ze te handhaven.

  door PartijvoordeDieren2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen