stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Openbaarvervoer goedkoper

  ?

  Openbaar vervoer stimuleren en in sommige gevallen gratis maken (bijv. voor ouderen). Dit zou nederland veel leefbaarder maken en files doen verminderen.

  door spreeker
 • Gebrek aan democratie in europesecommissie was goed.

  ?

  Omdat we niet-gekozen ambtenaren hadden in Brussel die niet afhankelijk waren van de publieke opinie. Brussel kan [red: op deze manier] gemeenschappelijke belangen voor de lange termijn vaststellen, op deze manier een grote puinhoop worden voorkomen: Fareed Zakaria stelt dat een teveel aan democratie het bereiken van lange termijn doelen voor een samenleving in de weg staat. Tot nog toe heeft men in het Westen problemen met de werking van de democratie vaak opgelost met het invoeren van nóg meer democratie: meer inspraak, meer referenda, meer bestuurslagen. De Amerikaanse journalist Zakaria meent echter dat dit eerder leidt tot nóg meer chaos en minder effectiviteit. Hij roemt daarentegen het effect van de niet-democratisch gekozen Europese Commissie zonder wie landen als Spanje en Italië de afgelopen 15 jaar nooit een stringent begrotingsbeleid hadden gevoerd. Het lijkt misschien nu een puinhoop, zonder de EC was het nog veel erger geweest

  door spreeker
 • Stop de miljardenstroom

  ?

  Nederland is de grootste nettobetaler aan de EU. Wij willen ons geld terug. Miljarden euro’s aan Nederlands belastinggeld willen we weer gebruiken voor Nederland, niet voor Brussel. Dus geen miljarden meer om de boeren in Polen en Frankrijk te spekken. Geen nieuwe wegen met Nederlands geld aanleggen in Bulgarije en Portugal. Nederlands geld in ons eigen land besteden, zeker in de huidige economische crisis!

  door spreeker
 • Weg met bewaarplicht.

  ?

  Telecombedrijven en internetproviders moeten gedetailleerde gegevens bewaren over de telecommunicatie tussen alle burgers, voor opsporingsdoeleinden. Juristen oordeelden dat de bewaarplicht in strijd is met de Europese rechtsbeginselen en het Verdrag van de Rechten van de Mens. De wet is ooit bedacht om terrorisme te bestrijden. Maar zouden er echt terroristen gevangen kunnen worden door de gegevens van miljarden e-mails op te slaan? Er is nog steeds niet aangetoond dat dat zo is.

  door spreeker
 • Ex gedetineerden guantanamo in Nederland opvangen.

  ?

  De VS zoekt Opvang van ex-gedetineerden uit Guantanamo Bay, de gevangenis voor terreurverdachten. Obama wil die sluiten maar zoekt landen om gedetineerden op te nemen. Nederland moet aanbieden om gevangenen op te vangen.

  door spreeker
 • Wikileaks moet NIET leiden tot stengere online wetgeving en beperking vrijheid van meningsuiting.

  ?

  De acties van de groep van Julian Assange en diens aanhangers lijken van hogerhand te worden tegengewerkt. Er zijn vele bedrijven, overheden, regeringen in verlegenheid gebracht. Strengere wetgeving en in het uiterste geval internet censuur ligt op de loer. De wikileaks affaire zal voor verandering zorgen. Het is een mooi antwoord van burgers op overheden die steeds meer weten over hun burgers. Burgers weten nu ook steeds meer over hun overheid. Internet censuur en beperking van de vrijheid en beperking van openheid moet voorkomen worden.

  door spreeker
 • Vrije marktwerking huizenmarkt

  ?

  De vrije marktwerking op de huizenmarkt wordt belemert door scociale huursubsidies en sociale huurwoningen. Mensen die hard werken worden nu dubbel gestraft. Ze betalen veel meer voor eenzelfde woning en ze betalen al meer belasting. Kleine Woningen op top locaties zouden vrij moeten zijn van sociale regelgeving. Hard werken en jezelf nuttig maken zou beter beloond moeten worden. We zijn niet allemaal gelijk.

  door spreeker
 • Aardagbaten beter gebruiken.

  ?

  Alle aardgasbaten naar duurzame investeringen en niet gedeeltelijk afromen voor begroting. Om in de toekomst Nederland energie-onafhankelijk te maken van derden (i.p.v. rijkdom verbabyboomen ten koste van latere generaties).

  door spreeker

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen